Fakturační program Fakturka - program na vystavování faktur

Fakturační program Fakturka je určen pro vystavování faktur, evidenci vydaných a přijatých faktur atd.

K Fakturce lze dokoupit modul Elektronická evidence tržeb EET.

Agendy fakturačního programu Fakturka

Program je možno provozovat na jednom počítači nebo v počítačové síti.

Adresář - evidence dodavatelů a odběratelů

Detail firmy z adresáře

Adresář zajišťuje evidenci dodavatelů a odběratelů. FIrmu z adresáře lze jednoduše přenést do objednávky, faktury, příjmového dokladu či příkazu k úhradě. Adresy je možno třídit, filtrovat, tisknout atd. Z adresáře je také možné získat informace o neuhrazených pohledávkách a závazcích.

Fakturace

Agenda umožňuje tisknout faktury, dodací listy, faktury v cizích měnách, adresy na obálky, vytvářet upomínky ve formátu EML (Microsoft Outlook) atd. Je možné vytvářet a tisknout faktury v různých jazycích.

Detail vydané faktury

Při tvorbě faktur určitě oceníte možnost vytvořit fakturu z dřívějších vzorů. Také každá faktura může být uložena jako vzor. Můžete vystavit faktury i v cizí měně.

Tisk v cizí měně

Tisk faktury v cizí měně

Program umožňuje vytisknout fakturu v jiné měně než Kč. Přepočet se provádí automaticky dle kurzu v systémových číselnících. Pokud se jedná o daňový doklad tak je tištěna také daňová rekapitulace, která zahrnuje také měnu faktury a domácí měnu (Kč). Na faktuře je vytištěn aktuální kurz v době vystavení faktury.

Příkazy k úhradě

Agenda slouží k vytváření a evidenci příkazů k úhradě. Příkaz k úhradě vytvoříte z přijaté faktury. Příkazy k úhradě obsahují dále tisk pro vlastní potřeby s poznámkami k jednotlivým platbám.

Objednávky a zakázky

V evidenci objednávek najdete funkci pro vytvoření faktury z dané objednávky. Údaje objednávky jsou poté kompletně přeneseny do faktury, odpadá tak dvojí zadávání dat.

Kniha jízd

Přehled jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat provoz firemních i soukromých vozidel. Každé vozidlo obsahuje provozní údaje a údaje o řidiči.

Sklad

Modul umožňuje vedení skladového hospodářství:

Evidence skladu je provázána s fakturami, ve vydané faktuře lze provést výdej ze skladu.

Novinky

<< <  Stránka 2 z 2

Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka 6.46. Obsahuje mimo jiné modul pro export příkazů do banky (formát ABO).

Přenesení daňové povinnosti je k dispozici od verze 6.45. Pokud chcete používat PDP, nastavte v údajích majitele zatržítko "Přenes.DP". Od tohoto okamžiku se bude nabízet další volba v nabídce daní - "Přenesení daňové povinnosti".

K dispozici je nová verze fakturačního programu Fakturka 6.45.2. Obsahuje možnost evidence dokladů s přenesením daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH.
Sazby daně v programu Fakturka zobrazované na faktuře jsou v číselnících programu. V menu programu vyberte postupně "Systém/Paramery/Číselníky". V horní části zobrazeného formuláře Vyberte číselník "Procenta daně". Do tabulky můžete přidat další řádek s novou sazbou a ponechat historické sazby pro vystavení faktury s původní sazbou nebo přepsat sazby daně na požadované.
K dispozici je nová verze fakturačního programu Fakturka 6.44.1. Obsahuje aktuální sazby DPH pro rok 2012 a spoustu nových funkcí.

V říjnu 2011 proběhne školení uživatelů programu Fakturka, které se uskuteční v těchto termínech a lokalitách:

K dispozici je nová verze fakturačního programu Fakturka 6.40. Obsahuje spoustu nových funkcí.
K dispozici je nová verze fakturačního programu Fakturka 6.37. Obsahuje zohlednění novely zákona o DPH a další změny.

Je dostupná verze 6.32 Fakturky.

Vaše pozice: Fakturka - úvod