Vydána nová verze Fakturky 6.40

19. ervenec 2011
K dispozici je nová verze fakturačního programu Fakturka 6.40. Obsahuje spoustu nových funkcí.
 • Oprava číslování příjmových dokladů
 • Tisk v jiném jazyce přes menu Volby v tiskovém formuláři
 • Rozbor fakturace souhrnný / detailní
 • Exporty do účetnicktví s datem od-do
 • Odstranění chyby při kontrole na ARES u navedení nové organizace
 • Rozšíření specifického symbolu na faktuře
 • Razítko se standardně netiskne v příjmových dokladech (tisk přes volby)
 • Oprava kurzovního lístku
 • Systémová volba datumu dle kterého se hledá kurz
 • Oprava navádění nových faktur ze zakázky - chyba na měnu při Kč
 • Oprava tisku obálek přijatých faktur
 • Nastavení vazby mezi doklady bez převzetí dalších údajů
 • Kurzovní lístek s archivem kurzů (načítají se jen měny z číselníku)
 • Faktury, objednávky, zakázky s kurzem z kurzovního lístku
 • Minulý výběr - zobrazení předchozího výběru v přehledech
 • Obarvení řádků přehledu
 • Automatická záloha v nastavený den a čas
 • Možnost nastavení automatického tisku dodacího listu při tisku faktury
 • Úprava tisku DDPP - netisknou se nulové ceny
 • Úprava nastavení počtu dnů splatnosti při načtení faktury ze vzoru
 • Povolení rolování textů v prohlížení faktur, objednávek, zakázek
 • Zápis historie změn jednotlivých dokladů
 • Aktualizace organizací - oprava pole Sleva -> Splatnost
 • Evidence organizací včetně zasílací adresy
 • Aut.nabídka tisku obálky při použití příjemce nebo zasílací adresy
 • Export faktur do MRP-Vizuální účetní systém
 • Při změně měny FA/Obj/Zak změna účtu majitele
 • Převod dat s kontrolou na přihlášené uživatele
 • Kniha pohledávek/závazků nenastavuje údaj "Zobr.fakt.min.období"
 • Do start verze přidána nabídka "Zakoupit program"
 • Číselník předdef. položek ve FA/Obj/Zak s vyhledáním, tříděním
 • Oprava tisku razítka v příjmových dokladech
 • Zrušení volby "Konečný text" v příjmových dokladech
 • Třídění definic textů a e-mailů dle názvu
 • Propojení s registrem MFČR - ARES
 • Úprava exportu do Stormware Pohoda - kontrola délek a znaků
 • Možnost posunu číselníku firem / dokladů
 • Možnost třídění / hledání v číselníku
 • Číselník v základním nastavení zobrazuje všechny doklady
 • Oprava tisku - možnost sktytí razítka v tisku dodacích listů
 • Převzetí údajů do existujícího dokladu s přepočtem do měny
 • Převzal a datum do tisku dodacích listů
 • Při vazbě objednávka->faktura účet majitele nastaven dle objednávky

Vaše pozice: Fakturka - úvod