Nová verze Fakturka 8.4.3

7. duben 2017
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka 8.4.3.
 • Náhled na tisk faktury bez vytvoření příjm.dokladu
 • Storno faktury z přehledu
 • Úprava tisku účtu odběratela na faktuře
 • Nastavení faktury s dph/bez dph dle nastavení u odběratele
 • Číselník organizací rozšířen o položku město
 • Prázdný účet majitele do faktury
 • Upraven výběr dle data při systémovém formátu s mezerami
 • Nastavení druhu platby EET po nastavení formy úhrady u příjm.dokl.
 • Oprava založení účtenky je-li EET a není zapnuto číslování účtenek
 • Výdej zboží ze skladu po odeslání faktury do EET
 • Úprava přepočtu řádků dokladů při změně faktura -> pdp
 • Oprava zobrazení menu v přehledu dodacích listů
 • Pokladní kniha
 • Otevření / uzavření pokladny
 • Úprava načtení nové verze programu
 • Tisk zápatí účtenky na více řádků
 • Účtenky s volbou pro odeslání tržby do EET
 • Rozbor účtenek - dnešní prodej
 • Založení platby do faktury z příjmového / výdajového dokladu
 • Zálohová faktura může obsahovat příjmový doklad s EET
 • Navedení faktury ze zakázky s přípravou pro EET
 • Oprava tisku přehledu účtenek
 • Oprava uložení faktury navedené ze zakázky / objednávky
 • Oprava vložení řádku do zakázky / objednávky
 • Oprava založení FA, PD, VD při formátu data s mezerami
 • Oprava vkládání ceníkových položek do účtenky
 • Oprava opakovaného spuštění tisku do PDF při otevřeném původním souboru
 • Možnost vložení DIČ u neplátců DPH (doklady nad 10tis)
 • Kontrola na již neexistující formu úhrady ve fakturách a účtenkách
 • Účtenky pokladna - přidána možnost násobit množství, vkládat kusy
 • Úprava načtení vzoru faktur
 • Oprava třídění v číselníku ceníkových položek
 • Oprava částky "K platbě" u příjmových dokladů pro neplátce DPH
 • Úprava popisu a nastavení ceníku pro neplátce dph
 • PSČ majitele zrušeno z účtenky
 • Zaokrouhlení částek dle nastavené formy úhrady a zvolené měny
 • Částka v Kč do tisku účtenky v jiné měně
 • Zobrazení celého účtu vč.iban a swift na formuláři faktury
 • Generování příjmového dokladu z faktuřy + tisk PD na faktuře
 • Doplněny sekundy do EET
 • Cenová skupina pro odběratele - vazba na ceny v ceníku
 • Obsahuje-li doklad dovydání, nenabízí se další výdej za skladu
 • Oprava založení faktury s kopií v určitý den
 • QR kody pro platbu faktury
 • Oprava tisku adres na štítky přes tlačítko dole v přehledu faktur
 • Oprava tisku adres na štítky - tisk na tiskárnu

Vaše pozice: Fakturka - úvod