Nová verze Fakturka 7.18

23. prosinec 2015
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka.

Verze 7.18.0

 • Definice sestav materiálu (např.pro vyráběné položky)
 • Možnost kumulace tisku organizací při tisku poštovního podacího archu
 • Vložení č.účtu nastaveného na přijaté faktuře do příkazu k úhradě
 • Částka pro příkaz k úhradě snížena také o zálohovou platbu
 • Přenesení licence přenáší také archivní databázi
 • Ctrl+PgDn zapíná logování startu aplikace
 • Možnost opravy již zadané zálohové platby
 • Kódy plnění přenesení daňové povinnosti na každý řádek faktury
 • Možnost navedení vyšší částky záloh než je částka faktury
 • Kontrola data při příjmu na sklad - nelze pod datum uzávěrky
 • Možnost zobrazení částky za MJ s dph u vydaných faktur
 • Vyhledání organizací ve FA, Obj, Zak s příznakem *
 • Možnost přejmenovat vzory faktur, objednávek, zakázek
 • Zobrazení nastaveného počtu záznamů v přehledech
 • Povolení/zákaz tisku čár.kódů na dokladech
 • Násobný tisk zálohových plateb
 • Navedení zahraniční organizace bez IČ včetně DIČ/IČDPH
 • Úprava tisku FA, Obj, Zak pro tisk bez IČ
 • Tisk čárového kódu na dokladech
 • Násobné zálohové platby u VF a PF
 • Rozbor fakturace dle DUZP
 • Nastavení systému / nový uživatel - zakázané všechny přístupy
 • Kontrola, že na zakázku již byla vystavena vazební faktura
 • Celkový přehled - rozdíl Skupina zakázek minus Objednávka
 • Zobrazení vazebních dokladů přes menu v přehledech dokladů
 • Hlášení "Stejný var.symbol" s výčtem faktur
 • Možnost zrušení více řádků v aktualizaci faktur, obj., zakázek - označit myší
 • Nastavení daně pro PD a VD globálně
 • Uložení PDF souborů pro každého uživate zvlášť
 • Nastavení tisku pro každého uživatele zvlášť
 • Kontrola na existenci dokladu ve skladu pro příjem a výdej fakturami, zakázkou
 • Možnost editace čísla dokladu v přehledu pohybů skladu
 • Procento DPH do příjmových a výdajových dokladů
 • Nová položka v přehledu DOF - účet odběratele
 • Tisk přehledu přijatých faktur na ležato s účty odběratele
 • Tisk příloh faktur
 • Tisk příloh objednávek/zakázek
 • Příjem a výdej ze skladu dodacím listem
 • Příjem a výdej ze skladu zakázkou
 • Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
 • Celkový přehled počítá i konečné faktury vytvořené ze zálohových faktur
 • Oprava tisku slevy při zrušeném zatržítku slevy
 • Vzory příloh
 • Kontrola na existující číslo PD nebo VD jen v nastaveném roce
 • Evidence příloh faktur, objednávek, zakázek
 • Vložení nového zboží do ceníku při příjmu na sklad
 • Tlačítko "Funkce" do všech přehledů
 • Odesílání e-mailů přes SMTP
 • Možnost aktualizace e-mailu před odesláním přes SMTP
 • Přehled odeslaných e-mailů přes SMTP
 • Možnost nastavení popisu položek a předdefinovaných textů z náhledu tisku
 • Tlačítko funkce na formuláře faktur, objednávek, zakázek
 • Možnost uložení textu z textových bloků (např.konečný text) jako vzor
 • Datum v knize jízd ve formátu dd.mm.yyyy
 • Úprava načítání výpisů z banky ve formátu GPC
 • Nastavený jazyk(vlajka) se zapisuje pro každou instalaci zvlášť
 • Možnost vypnutí nastavení složky pro uložení PDF souboru

Vaše pozice: Fakturka - úvod