Nová verze Fakturka 7.10.2

9. prosinec 2014

Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka, která obsahuje změny DPH pro rok 2015.

Změny ve verzi 7.10.2:

 • Úprava rozboru fakturace - nepočítají se proforma faktury
 • Úprava zobrazení menu faktur po zobrazení menu dod.listů
 • Rozbor fakturace dle dph a období
 • Nová FA,Obj, Zak při navedení při jedné řadě, nastaví tuto řadu
 • Změna roku objednávky/zakázky dle datumu vystavení/přijetí
 • Oprava exportu do účetního programu Pohoda
 • Oprava načtení dodacího listu s dph z přehledu
 • Úprava tisku DL - celková cena, dat.vystavení, odběratel/dodavatel
 • Oprava tisku do PDF
 • Oprava editace lokalizace tisku
 • Oprava rolování skladových položek, organizací, ... kolečkem myši
 • Oprava tisku knihy pohledávek a závazků
 • Poznamka skladové položky rozšířena na 100zn
 • Názvy a MJ skladových položek dle akt.nastaveného jazyka
 • Import nových zakázek ze souboru ve formátu CSV
 • Překlad názvů položek a měrných jednotek ve F,O,Z dle ceníku
 • Přecenění objednávek - načtení nákupních cen z ceníku
 • Nastavení složky pro uložení souborů PDF v parametrech systému
 • Oprava tisku přehledu faktur a knihy faktur - položka zaplaceno
 • Oprava načtení IBAN a BIC v O,Z při změně měny
 • Tisk loga a razítka na PD a VD pro A4 2x pokud se to vleze
 • Tisk starých faktur se zaokrouhlením
 • Doplnění tiskové lokalizace
 • Dokumenty pro organizace, faktury, objednávky, zakázky, sklad.položky
 • Zaokrouhlená částka k platbě již v editaci faktury
 • V parametrech systému volba pro tisk úč.kurzu na faktuře
 • Dodací listy samostatně
 • Oprava zápisu řad dokladů
 • Oprava výběru účtu odběratele při nezadaném odběrateli
 • Oprava zobrazení ceníkových položek ve faktuře kde není soubor
 • Oprava zobrazení číselníku zboží s obrázky
 • Zobrazení náhledu z číselníku zboží dle velikosti obrazovky
 • Po změně slevy dotaz na přepočet všech řádků dokladu
 • Opravný daňový doklad jen bez DPH
 • Údržba dat včetně kontroly na konec řádku(crlf) a tabulátor v IČ
 • Upozornění při zápisu čísla řady dokladu nižší než 1000
 • Přecenění a přesun položek skladu
 • Upozornění na nastavení parametrů (číselných řad) pro nový rok
 • Import organizací z XLS
 • Povolení prefixu v nastavení parametrů
 • Prázdné číslo účtu se netiskne na FA, Obj, Zak
 • Úprava zápisu záporné platby na záporné faktury
 • Oprava vložení dat do vazební objednávky ze zakázky
 • Zadání organizace do obj/zak přenastaví dph s daní/bez daně
 • Funkce "Vyfiltruj" do ceníku skladu
 • Úprava tisku FA/DL dle zápisu částek s/bez daně
 • Pozadí všech přehledů lze nastavit v parametrech systému
 • Kontrola na vyplnění údajů číselníků
 • Úprava archivace dat
 • Oprava funkce prohlížení objednávky a zakázky
 • Tisk paragonu z přehledu vydaných faktur
 • Oprava popisu "Cena po slevě" v aktualizaci FA, Obj, Zak
 • Oprava zápisu platby při vystavení příjmového dokladu
 • Oprava založení hlavního účtu při navedení nové organizace
 • Oprava tisku poznámky na řádcích FA, Obj, Zak
 • Oprava délky e-mailu organizací na 200znaků
 • Tisk zasílací adresy na obálku z přehledu organizací
 • Oprava funkce "Ulož a nová" v objednávce/zakázce
 • Detailní rozbor dle dodavatelů/odběratelů tříděn dle čísla faktury/obj/zakázky
 • Tisk adres na štítky
 • Rozšíření ceníku o položky pro tisk štítků čárových kódů
 • Kopie faktury automaticky čísluje FA při tisku, e-mailu
 • Zobrazení číselníku položek ceníku/skladu s náhledy
 • Možnost vložení netisknuté poznámky do FA, Obj, Zak
 • Evidence skladu používá globální nastavení formátu cen a množství
 • Sleva na řádku faktur
 • Úprava tisku faktur naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Sleva na řádku objednávky/zakázky
 • Úprava tisku obj/zak naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Tisk KS na faktuře dále od textu "Strana x/x"
 • Jméno uživatele zvětšeno na 100zn.
 • Doplnění lokalizace tisku
 • Účty majitele s informací o registraci účtu v registru plátců DPH
 • Účty organizace s informací o registraci účtu v registru plátců DPH
 • Změna tisku odběratele/dodavatele na objednávkách
 • Oprava zobrazení číselníků v knize jízd
 • Přidán VS zákazníka do exportu dat do Pohody
 • Výpočet rozpisu daně zálová platby u faktur
 • Haléřové vyrovnání v tisku objednávek, zakázek - lze nastavit v parametrech
 • Hlavní kontaktní údaje do údajů organizace (mimo kontakty)
 • Doplnění slovenské lokalizace
 • Stav objednávky a zakázky
 • Obnovení šířky sloupců přehledu ukládá nastavení do registru
 • Oprava prohlížení kontaktů organizace
 • Oprava převzetí údajů objednávek/zakázek
 • Změna menu "Přenesení licence na jiné pc"
 • Oprava načtení O/Z - doklady s daní/bez daně
 • Oprava kopie O/Z - převzetí položek typ, obj.zákazníka
 • Oprava zápisu textových řádků u nových O/Z
 • Oprava ukládání pdf souborů z tisku dokladů (/,:,.)
 • Změna kódu položky v ceníku provede změnu ve skladu
 • Zákaz tisku FA,O,Z pokud není doklad uložen (špatné DPH)
 • Oprava zápisu platby vysokých částek
 • Zrušení všech dat po registraci ponechá ič+firma majitele
 • Nelze nastavit FA,O,Z s daní pokud není majitel plátce DPH
 • Menu programu přístupné i v pohybech skladu
 • Oprava výdejky a příjemky
 • Zobrazení číselníku položek ceníku vč.aktuálního množství na skladu
 • Zobrazení historie pohybů skladové položky
 • Rozbory FA,O,Z dle období, zákazníků, zboží
 • Volba pro navádění cen s/bez DPH do ceníku
 • Možnost navádění cen s/bez DPH v objednávce/zakázce
 • Změna data vystavení/přijetí nastaví novou sazbu DPH FA/O/Z
 • Návrat do faktury pokud není zadané množství na skladě
 • Chybová hláška při špatném formátu GPC souboru
 • Násobné kontakty k organizacím
 • Oprava tisku upomínek z přehledu organizací pro "Bez IČ"
 • Oprava tvorby vydaných a přijatých faktur z přehledu organizací
 • Inventura, uzáverka neruší nulové položky skladu
 • Ruční rušení nulových položek skladu ve stavu skladu
 • Výdej fakturou zakládá skladové karty
 • Kontrola na záporné množství u příjmu a výdeje
 • Kontrola na aktuální množství na skladě při ukládání výdeje
 • Kontrola na existenci kódu zboží ve skladu - nelze změnit v ceníku
 • Úprava formuláře nastavení parametrů systému
 • Úprava formuláře systémových číselníků
 • Úprava nastavení po registraci programu
 • Úprava importu položek skladu
 • Načtení aktuálního kurzu faktury při převzetí údajů z objednávky
 • Tři fakturační ceny v ceníku
 • Číslo účtu odběratele volitelně do tisku faktury
 • Oprava tisku inventury všech položek
 • Nastavení kurzu při převzetí dat z objednávky do faktury
 • Oprava inventury skladu
 • Nápověda pouze v PDF
 • Přehled přístupných FA, O, Z zobrazuje jen přístupné řady
 • Program funkční na USB disku se síťovou licencí
 • Do objednávek přitahována nákupní cena z ceníku
 • Oprava přidání nové řady FA, O, Z
 • Oprava barvy pozadí polí na formuláři příkazů, bank.výpisů
 • Do O,Z přidáno tlačítko "Vystavit"
 • Do textu FA,O,Z se načítá název a adresa
 • Je-li zasílací adresa načítá se do textu FA, O, Z jméno a adresa
 • Celk.přehled - poznámka zakázky u vícenásobných objednávek
 • Uložení výsledku párování faktur v bance
 • Přidána položka "Poznámka Z" do celkového přehledu
 • Oprava barevného značení řádků celk.přehledu u násobných FA
 • Naplnění číselníku DPH daty
 • Sazby DPH pro slovenskou republiku
 • První platba faktury bez zobrazení přehledu plateb
 • Kontrola na správné sazby daní při uložení FA, O, Z
 • Oprava nastavení účtu majitele při změně měny na FA/Objednávce
 • Bankovní výpisy ABO a párování plateb vydaných faktur
 • Přehled plateb s historií
 • Tisk faktur s PDP včetně sum dle sazeb daně
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení až k další verzi
 • Navádění příjm.dokladu z FA včetně nastavení data dokladu
 • Texty VYF z nastavení do definice textů
 • Možnost očíslování FA,O,Z automaticky při prvním uložení
 • Oprava prvotního nastavení měny FA,O,Z z účtů majitele
 • Číselník DPH na roky
 • Oprava zasílání hromadného e-mailu z přehledu faktur
 • Vkládání datumů přes kalendář
 • Možnost zákazu číselných řad dokladů
 • Upravena délka položky db pro přístupy na řady dokladů
 • Vkládání dat z ceníku skladu do objednávek, zakázek
 • Tlačítko "Nový záznam" v číselníku organizací
 • Jméno PDF souboru s číslem FA,O,Z
 • Nastavení kódu PDP dle poslední uložené faktury
 • Vzory objednávek a zakázek
 • Přehled vzorů objednávek a zakázek
 • Možnost vložení adresy zvolené organizace do textu FA,O,Z
 • Oprava "Třídění více sloupců" v celkovém přehledu
 • Tisk řádků se zápornou částkou FA,O,Z
 • Definice textů pro zápatí O,ZÚprava tisku do PDF - kontrola na razítko a podpis malými znaky
 • Úprava formátu data pro win8 (datum s mezerami)
 • Úprava odesílání e-mailů
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení o jeden měsíc
 • Změna tisku FA s PDP dle novely roku 2013
 • Kontrola ceníku v demoverzi na max.10 položek

Vaše pozice: Fakturka - úvod