Nová verze Fakturka 7.4.0

28. bezen 2013
Byla vydána nová verze fakturačního programu Fakturka.
 • Tři fakturační ceny v ceníku
 • Číslo účtu odběratele volitelně do tisku faktury
 • Nastavení kurzu při převzetí dat z objednávky do faktury
 • Nápověda v PDF
 • Přehled přístupných FA, O, Z zobrazuje jen přístupné řady
 • Program funkční na USB disku se síťovou licencí
 • Do objednávek přitahována nákupní cena z ceníku
 • Do O,Z přidáno tlačítko "Vystavit"
 • Do textu FA,O,Z se načítá název a adresa
 • Je-li zasílací adresa načítá se do textu FA, O, Z jméno a adresa
 • Celk.přehled - poznámka zakázky u vícenásobných objednávek
 • Uložení výsledku párování faktur v bance
 • Přidána položka "Poznámka Z" do celkového přehledu
 • Sazby DPH pro Slovenskou republiku
 • První platba faktury bez zobrazení přehledu plateb
 • Kontrola na správné sazby daní při uložení FA, O, Z
 • Bankovní výpisy ABO a párování plateb vydaných faktur
 • Přehled plateb s historií
 • Tisk faktur s PDP včetně sum dle sazeb daně
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení až k další verzi
 • Navádění příjm.dokladu z FA včetně nastavení data dokladu
 • Texty VYF z nastavení do definice textů
 • Možnost očíslování FA,O,Z automaticky při prvním uložení
 • Číselník DPH na roky
 • Vkládání datumů přes kalendář
 • Možnost zákazu číselných řad dokladů
 • Upravena délka položky db pro přístupy na řady dokladů
 • Vkládání dat z ceníku skladu do objednávek, zakázek
 • Tlačítko "Nový záznam" v číselníku organizací
 • Jméno PDF souboru s číslem FA,O,Z
 • Nastavení kódu PDP dle poslední uložené faktury
 • Vzory objednávek a zakázek
 • Přehled vzorů objednávek a zakázek
 • Možnost vložení adresy zvolené organizace do textu FA,O,Z
 • Tisk řádků se zápornou částkou FA,O,Z
 • Definice textů pro zápatí O,Z
 • Úprava tisku do PDF - kontrola na razítko a podpis malými znaky
 • Úprava formátu data pro win8 (datum s mezerami)
 • Úprava odesílání e-mailů
 • Změna tisku FA s PDP dle novely roku 2013

Vaše pozice: Fakturka - úvod