Jak nastavím Fakturku pro přenesení daňové povinnosti?

23. nor 2012

Přenesení daňové povinnosti je k dispozici od verze 6.45. Pokud chcete používat PDP, nastavte v údajích majitele zatržítko "Přenes.DP". Od tohoto okamžiku se bude nabízet další volba v nabídce daní - "Přenesení daňové povinnosti".

Pokud bude tato volba nastavena, zobrazí se také pole pro "Kód plnění". Všechny kódy jsou uvedeny v číselníku "Kódy plnění dle §92 o DPH". Výchozí nastavení obsahuje čtyři základní kódy. Pro výchozí použití je nastaven kód 4 - stavební a montážní práce.

U přijatých faktur bude vytištěna souhrnná tabulka s vypočítanými údaji dle došlé faktury. Výkazy o PDP jsou k dispozici u vydaných i přijatých faktur.

Vaše pozice: Fakturka - úvod