Často kladené dotazy

Jakým způsobem probíhá zakoupení a registrace programu?

Stačí v úvodní obrazovce START verze kliknout na Registrace plné verze. Registrace je umožněna až po objednání a zaplacení faktury.

Mám zapnuté automatické číslování faktur a číslo faktury se nevytvoří, v čem je problém?

Číslo faktury můžete nastavit v parametrech systému jako fakturační řadu (Systém/parametry/nastavení). Povolit zatržítko "Aut.číslovat vydané faktury", v tabulce pod tímto zatržítkem navést název řady a číslo. Tedy např. "Služby" | "2010001". Číslo doporučujeme např. 2010001 (2011001, 2012001, atd.).

Při navedení nové faktury vyberte z menu požadovanou fakturační řadu dle názvu. Název řady bude vypsán červeně v hlavičce faktury dokud nebude vystavena (očíslována). Ve faktuře v levé dolní části je tlačítko "Vystavit", kterým se po vyplnění všech údajů ve faktuře přiřadí číslo faktury z řady.

Pokud nechcete používat fakturační řady, zrušte zatržítko "Aut.číslovat vydané faktury" v parametrech systému. Poté můžete v aktualizaci faktury zadat číslo faktury ručně.

Jak nastavím sazby DPH?

Sazby DPH jsou v číselnících programu. V menu programu vyberte postupně "Systém/Paramery/Číselníky". V horní části zobrazeného formuláře Vyberte číselník "Procenta daně". Do tabulky můžete přidat další řádek s novou sazbou a ponechat historické sazby pro vystavení faktury s původní sazbou nebo přepsat sazby daně na požadované.

Chci vytisknout německou fakturu. Jak na to?

Aktuální verze programu umožňuje vystavit faktury ve čtyřech jazykových verzích. Přepnutí do požadovaného jazyka provedete po uzavření všech formulářů pomocí vlaječky v dolní pravé části hlavního okna programu. Klikněte myší na tuto vlaječku, vyberte požadovaný jazyk, naveďte fakturu s požadovanými údaji a vytiskněte.

Vlastním požadavkům můžete přizpůsobit číselníky i popisy v tisku faktur. Editaci popisů použitých v tisku sestav lze provést přes menu Systém/Parametry/Lokalizace tisku.

Jak nastavím automatické číslování faktur?

Číslo faktury můžete nastavit v parametrech systému jako fakturační řadu (Systém/parametry/nastavení). Povolit zatržítko "Aut.číslovat vydané faktury", v tabulce pod tímto zatržítkem navést název řady a číslo. Pouze číslo, doporučujeme např. 2010001. V aktualizaci faktury v levé dolní části je tlačítko "Vystavit", kterým se po navedení všech údajů přiřadí číslo faktury z řady.

Pokud nechcete používat fakturační řady, zrušte zatržítko "Aut.číslovat vydané faktury" v parametrech systému. Poté můžete v aktualizaci faktury zadat číslo faktury ručně.

Číslo faktury se všeobecně používá jako variabilní symbol. Banka neumožňuje zadávat VS se znaky. Pokud budete trvat na zobrazení čísla faktury v jiném než číselném formátu, můžete využít pole "Objednávka" v aktualizaci faktury. Do tohoto pole napište číslo faktury např. "2010-VF-0010". V parametrech systému (Systém/parametry/lokalizace tisku) změňte řárek "Objednávka" ve sloupci "Česky" na "Faktura". Tímto nastavením se vám na faktuře vytiskne variabílní symbol i vaše číslo faktury.

Nastavení automatické aktualizace v programu

Od verze 6.28.2 lze v nastavení programu zvolit provádění automatické aktualizace. Po každém spuštění programu bude provedena kontrola na novou verzi. Nová verze bude ohlášena uživateli. Pokud uživatel nechce v této chvíli provést aktualizaci, může proces aktualizace odložit na příště. Nastavení automatické aktualizace se provádí v nastavení parametrů systému přes menu "Systém/Parametry/Nastavení" v záložce "Systém". Aktualizaci mohou provádět jen zákazníci, kteří mají zaplacenu technickou podporu.

Nastavení aktualizace

Jak lze nastavit jiné kurzy na faktuře?

Veškeré údaje rozbrazované v rozbalovacích seznamech jsou definovány v číselnících programu. V menu programu vyberte postupně "Systém/Paramery/Číselníky". V horní části zobrazeného formuláře nastavte požadovaný údaj. Do tabulky nadefinujte požadované údaje. Novou měnu, kurzy měn, zaokrouhlení lze nastavit v číselníku "Měna". Pro nastevení můžete použít také menu "Vydané faktury/Kurzovní lístek".

Instalace a registrace síťové verze programu.

Program je nutné nainstalovat jak na hlavní PC (server - některé z PC) tak i na ostatní stanice. Po instalaci na stanicích vytvořit zástupce na soubor "fakturka.exe" na serveru. Registrace se provádí pouze na hlavním PC (serveru). Stanice přebírají existující registraci z hlavního PC.

Nastavení haléřového vyrovnání u faktur.

Nastavení se provádí v číselníku měn. V menu programu vyberte postupně "Systém/Paramery/Číselníky". V horní části zobrazeného formuláře nastavte údaj "Měna". V seznamu měn upravte sloupec "Zaokrouhlení faktur" u požadované měny na požadovanou hodnotu. Pro nastevení můžete použít také menu "Vydané faktury/Kurzovní lístek".

Vaše pozice: Fakturka - úvod >> Často kladené dotazy